Ang Awit ng Karaniwang Mangingibig

A Filipino translation of the poem “The Common Lover’s Song” by Geoff Wisner

Huwag mo akong ibigin, irog,
Tulad ng isang anino
Aninong sa gabi’y hindi nagwawari
Yamang ika’y nais kasiping
Sa haba ng tag-dilim;

O tulad ng paminta
Ang sikmura’y napapainit
Ngunit hindi nasasapit
Yaring kalam sa pagkain;

O tulad ng unan
Tayo’y magkakapiling
Sa haba ng paghimbing
Ngunit di nasisilayan
Sa haba ng umaga

O tulad ng kanin
Kapag iyong natikman
Sa diwa siya’y nawawalay;

O tulad ng matamis na salita
Na nililipad ng hangin;

O tulad ng pulot
Matamis ngunit pangkaraniwan.

Ibigin mong parang panaginip,
Iyong buhay sa gabi
Aking liwanag sa umaga;
Tulad ng pilak na barya
Pagka-iingatan dito sa lupa
At sa dakilang paglalakbay,
Isang tapat na kasama;
Tulad ng kalabasang ligaw
Kung buo, pansaklay ng tubig
Kung pira-piraso, ay kwerdas sa aking kudyapi.

–shanthegoddess

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s